Home / Ban Tin FPT / Quy Định Đặt Cọc Điểm Đen FPT Telecom

Quy Định Đặt Cọc Điểm Đen FPT Telecom

FPT Telecom thông báo quy định đặt cọc điểm đen khi khách hàng đăng ký lắp mạng FPT tại một số tuyến Đường/Phố trên  địa bàn TP Hồ Chí Minh

Đặt Cọc Điểm Đen FPT Telecom
Đặt Cọc Điểm Đen FPT Telecom

QUY ĐỊNH ĐẶT CỌC:

Điều 1: Quy định về các tuyén đường yêu cầu đặt cọc trên địa bàn thuộc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết các tuyển đường theo phụ lục đính kèm với quy định này.
Điều 2: Quy định đặt cọc đối với Khách hàng

Đối với khách hàng đăng kí lắp đặt dịch vụ ADSL và các gói dịch vụ Fiber Me, Fiber Home, Fiber Family , F5 , F4 , F3 , F2:

  1. Khách hàng thuộc nhóm 1: Đặt cọc 330.000 VNĐ. chuyền thành 300.000 VNĐ vào tài khoản trả truớc và trừ vào curóc sử dụng 50.000 VNĐ/tháng trong 6 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.
  2. Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 660.000 VNĐ. Được chuyền thành 600.000 VNĐ vào tài khoản trả truóc và trừ vào curóc sử dụng 50.000 VNĐ tháng trong 12 tháng tính từ tháng sử dụng thúr 13.

 Đối với khách hàng đăng kí lắp đặt FTTH (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng các gói: Fiber Public, Fiber Business, Fiber Bronze:

  1. Khách hàng thuộc nhóm 1: Đặt cọc 1.100.000 VNĐ. Đuợc chuyền thành 1.200.000 VNĐ vào tài khoản trả truớc và trừ vào curóc sử dụng 200000 VNĐ/tháng trong 6 tháng tính từ tháng sử dụng thúr 13.
  2. Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 2.200.000 VNĐ. chuyền thành 2.400.000 VNĐ vào tài khoản trả truróc và trừ vào curóc sử dụng 200000 VNĐ/tháng trong 12 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13. & Sổ tiền chuyền vào tài khoản trả trước để trừ cước sử dụng chua bao gồm 10% thuế VAT
* Khách hàng tạm ngưng theo quy định được bảo lưu số tiền đặt cọc và trừ dần khi  khôi phục theo nội dung trên.
* Trường hợp đền tháng thứ 13 khách hàng vẫn đang huởng chưong trình khuyên mại khác, tiền đặt cọc điềm đen sẽ thực hiện nổi tiêp sau  chương trình KM mà khách hàng đang đuợc hưởng.
* Khi làm thanh lý hợp đồng khách hàng vẫn còn tiền đặt cọc (đã được chuyền thành tiền trong tài khoản trả trước theo quyết định này) sẽ được hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản cước phí theo quy định (thanh toán cuớc nợ, hoàn trả thiết bị, phạt vi phạm hợp đồng, nếu có ..).
Điều 3 : Thời gian áp dụng từ ngày 01/12/2014. Các văn bản trái với quy định này sẽ không còn hiệu lực.
Điều 4 : Giám đốc, Trưởng bộ phận Kinh doanh, TT OLC, FTO có trách nhiệm chỉ đạo các cán bộ liên quan thi hành  quyết  định  này. 

Quy Định Về Tuyến Đường Đặt Cọc Điểm Đen Tại TP HCM

STT
Đường
Phường
Quận
Cấp Độ
1
Dang Nhu Lam Thi xa Nha Be
Huyen Nha Be
Cap 2
2
Huynh Tan Phat Xa Phu Xuan
Huyen Nha Be
Cap 1
3
Dao Su Tich Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 1
4
Hoang Anh Gia Lai 3 Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 2
5
Pham Huu Lau Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 2
6
Nguyen Duy Trinh Phuong Binh Trung Dong
Quan 2
Cap 2
7
Ton That Thuyet Phuong 1
Quan 4
Cap 1
8
Ben Van Don Phuong 5
Quan 4
Cap 1
9
Ton Dan Phuong 8
Quan 4
Cap 1
10
Lam Van Ben Phuong Binh thuan
Quan 7
Cap 1
11
Nguyen Van Linh Phuong Binh thuan
Quan 7
Cap 1
12
Huynh Tan Phat Phuong Phu My
Quan 7
Cap 1
13
Nguyen Van Quy Phuong Phu Thuan
Quan 7
Cap 1
14
Le Van Luong Phuong Tan kieng
Quan 7
Cap 1
15
Mai Van Vinh Phuong Tan kieng
Quan 7
Cap 2
16
Le Van Luong Phuong Tan phong
Quan 7
Cap 1
17
Nguyen Thi Thap Phuong Tan phu
Quan 7
Cap 1
18
Lam Van Ben Phuong Tan thuan tay
Quan 7
Cap 1
19
Tran Xuan Soan Phuong Tan thuan tay
Quan 7
Cap 1
20
Quang Trung Phuong Hiep Phu
Quan 9
Cap 2
21
Tan Lap 1 Phuong Hiep Phu
Quan 9
Cap 2
22
Nam Hoa Phuong Phuoc Long A
Quan 9
Cap 1
23
Duong So 22 Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
24
Duong So 61 Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
25
Duong So 79 Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
26
Duong So 120 Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
27
Duong So 138 Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
28
Nam Cao Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
29
Duong So 182 Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
30
Duong So 379 Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
31
Duong So 385 Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 1
32
Duong So 449 Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
33
La Xuan Oai Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
34
Le Van Viet Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 1
35
Duong So 2 Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
36
Duong So 6 Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 2
37
Duong So 8 Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
38
Le Van Viet Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
39
Quang Trung Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 2
40
Duong So 38 Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
41
Duong So 47 Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
42
Duong So 48 Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
43
Duong So 2 Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 1
44
Duong So 6 Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 2
45
Duong So 9 Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 2
46
Ap Tan Lap Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
47
Duong So 10 Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
48
Duong So 17 Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
49
Duong So 9 Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
50
Hoang Dieu 2 Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 1
51
KP6 Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
52
Linh Trung Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
53
Xa Lo Ha Noi Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
54
Duong So 6 Phuong Linh Xuan
Quan Thu Duc
Cap 2
55
Duong So 8 Phuong Linh Xuan
Quan Thu Duc
Cap 1
56
Duong So 11 Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 2
57
Duong So 8 Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 1
58
Ho Van Tu Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 1
59
Cay Cam Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 2
60
Lien Ap 123 Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 1
61
Lien Ap 123 Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 1
62
Lien Ap 2-6 Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 1
63
Lien Ap 2-6 Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 1
64
Pham Hung Xa Binh Hung
Huyen Binh Chanh
Cap 1
65
Quach Dieu Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 2
66
Quoc lo 50 Xa Binh Hung
Huyen Binh Chanh
Cap 1
67
Quoc lo 50 Xa Phong Phu
Huyen Binh Chanh
Cap 2
68
Thoi Hoa Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 2
69
Tran Van Dang Phuong 11
Quan 3
Cap 1
70
Tran Van Dang Phuong 9
Quan 3
Cap 1
71
An Duong Vuong Phuong 16
Quan 8
Cap 1
72
Ba Dinh Phuong 9
Quan 8
Cap 1
73
Binh Dong Phuong 13
Quan 8
Cap 2
74
Binh Dong Phuong 14
Quan 8
Cap 1
75
Bong Sao Phuong 5
Quan 8
Cap 2
76
Hung Phu phuong 8
Quan 8
Cap 2
77
Hung Phu Phuong 9
Quan 8
Cap 2
78
Nguyen Ngoc Cung Phuong 16
Quan 8
Cap 2
79
Phu Dinh Phuong 16
Quan 8
Cap 1
80
26 Thang 3 Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
81
Bui Duong lich Phuong Binh Hung Hoa B
Quan Binh Tan
Cap 2
82
Duong So 8 Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
83
Le Trong Tan Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
84
Le Van Quoi Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
85
Nguyen Quy Yem Phuong An Lac
Quan Binh Tan
Cap 2
86
Tan Ky Tan Quy Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
87
Ap 2 Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
88
Ap 3 Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
89
Ap 4 Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
90
Ap Chanh 2 Xa Tan Xuan
Huyen Hoc Mon
Cap 1
91
Nguyen Anh Thu Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 1
92
Ap My Hoa 1 Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
93
Ap My Hue Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
94
Nguyen Anh Thu Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
95
Phan Van Hon Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
96
Ap Bac Lan Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 1
97
Ap Hau Lan Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
98
Ap Hung Lan Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
99
Ap Trung Lan Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
100
Quoc lo 1A Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
101
Ap 5 Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
102
Huong lo 80B Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
103
Le Van Khuong Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
104
Bui Cong Trung Xa Nhi Binh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
105
Ap My Hoa Xa Tan Xuan
Huyen Hoc Mon
Cap 1
106
Ap Tam Dong Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 1
107
Ap Trung Dong Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 2
108
Dang Thuc Vinh Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 2
109
Tran Van Muoi Xa Xuan Thoi Dong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
110
Ap 2 Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 2
111
Phan Van Hon Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
112
An Phu Dong 09 Phuong An Phu Dong
Quan 12
Cap 2
113
Dong Hung Thuan 6 Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
114
Hiep Thanh 45 Phuong Hiep Thanh
Quan 12
Cap 1
115
Dong Bac Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
116
Tan Thoi Nhat 17 Phuong Tan Thoi Nhat
Quan 12
Cap 2
117
Tan Thoi Nhat 2 Phuong Tan Thoi Nhat
Quan 12
Cap 2
118
Quoc Lo 1A Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 1
119
Thanh Xuan 13 Phuong Thanh Xuan
Quan 12
Cap 1
120
Thoi An 11 Phuong Thoi An
Quan 12
Cap 1
121
Trung My Tay 13 Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
122
Quoc lo 1A Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
123
To Ky Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
124
Hiep Thanh 31 Phuong Hiep Thanh
Quan 12
Cap 1
125
Nguyen Anh Thu Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
126
Tan Chanh Hiep 10 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
127
Tan Chanh Hiep 13 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
128
Tan Chanh Hiep 18 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
129
Tan Chanh Hiep 24 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
130
Tan Chanh Hiep 35 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
131
Tan Chanh Hiep 5 Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
132
Truong Chinh Phuong Tan Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
133
Thanh Loc 15 Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 2
134
Thanh Loc 16 Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 2
135
Thanh Xuan 25 Phuong Thanh Xuan
Quan 12
Cap 1
136
Le Van Khuong Phuong Thoi An
Quan 12
Cap 2
137
Quan Tre Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
138
Quoc Lo 1A Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 2
139
Trung My Tay 2A Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
140
Duong So 12 Phuong 11
Quan Go Vap
Cap 1
141
Nguyen Duy Cung Phuong 12
Quan Go Vap
Cap 1
142
Nguyen Tu Gian Phuong 12
Quan Go Vap
Cap 2
143
Duong So 51 Phuong 14
Quan Go Vap
Cap 2
144
Duong So 59 Phuong 14
Quan Go Vap
Cap 1
145
Duong So 2 Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 1
146
Duong So 3 Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 2
147
Le Van Tho Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 2
148
Duong So 13 Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
149
Duong So 4 Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
150
Duong So 1 Phuong 7
Quan Go Vap
Cap 1
151
Duong So 2 Phuong 7
Quan Go Vap
Cap 2
152
Duong So 10 Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 1
153
Duong So 19 Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 2
154
Le Van Tho Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 1
155
Pham Van Chieu Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 2
156
Duong So 3 Phuong 9
Quan Go Vap
Cap 2
157
Thong Nhat Phuong 15
Quan Go Vap
Cap 1
158
Nguyen Van Luong Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 1
159
Can cu 26 Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
160
Nguyen Oanh Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
161
Truong Minh Giang Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
162
Duong so 11 Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
163
Duong so 19 Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 1
164
Duong so 9 Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 1
165
Duong so 20 Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
166
Duong so 28 Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
167
Le Duc Tho Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
168
Co Giang Phuong 1
Quan Phu Nhuan
Cap 2
169
Phan Dang Luu Phuong 1
Quan Phu Nhuan
Cap 1
170
Mai Van Ngoc Phuong 10
Quan Phu Nhuan
Cap 2
171
Truong Quoc Dung Phuong 10
Quan Phu Nhuan
Cap 1
172
Co Giang Phuong 2
Quan Phu Nhuan
Cap 1
173
Cam Ba Thuoc Phuong 7
Quan Phu Nhuan
Cap 1
174
CC Phan Xich Long Phuong 7
Quan Phu Nhuan
Cap 1
175
Tran Khac Chan Phuong 9
Quan Phu Nhuan
Cap 1
176
Cu Chinh Lan Phuong 13
Quan Tan Binh
Cap 2
177
Hoang Bat Dat Phuong 15
Quan Tan Binh
Cap 2
178
Tran Thanh Tong Phuong 15
Quan Tan Binh
Cap 2
179
Cong Hoa Phuong 13
Quan Tan Binh
Cap 1
180
Phan Anh Phuong Hiep Tan
Quan Tan Phu
Cap 2
181
Trinh Dinh Thao Phuong Hoa Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
182
Huynh Van Chinh Phuong Phu Trung
Quan Tan Phu
Cap 2
183
CC Nhieu Loc C Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
184
Do Cong Tuong Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
185
Do Doc Long Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
186
Le Dinh Tham Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
187
Le Lieu Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
188
Le Sat Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
189
Nguyen Ngoc Nhut Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
190
Pham Quy Thich Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
191
Tan Huong Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
192
Luy Ban Bich Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 1
193
Nguyen Hau Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
194
Nguyen Xuan Khoat Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
195
Truong Vinh ky Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
196
Hoa Binh Phuong Tan Thoi Hoa
Quan Tan Phu
Cap 2
197
Tran Hung Dao Phuong Tan Son Nhi
Quan Tan Phu
Cap 2
198
Truong Chinh Phuong Tan Son Nhi
Quan Tan Phu
Cap 1
199
Duong D9 Phuong Tay Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
200
Kenh Bo Bao Tan Thang Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 1
201
Do Nhuan Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 2
202
Doan Gioi Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 1
203
Cc Tay Thanh Phuong Tay Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
204
KCN Tan Binh Phuong Tay Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2


Liên hệ lắp đặt :

hotline lap mang internet fpt
đăng ký online mạng internet fpt sài gòn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *